KERKDIENST

Datum:
18-08-2019
Tijd:
17:00:00
Predikant:
Leesdienst
Bijzonderheden:
Liturgie:
-Votum
-Groet
-Psalm 37 : 1
-Gebed
-Jesaja 63 : 7 - 11, 15 - 16
-Psalm 103 : 5
-Mattheus 6 : 1 - 13
-Psalm 117
-Tekst: HC 46
-Preek
-Zingen : Gezang 179b
-Zingen : Gezang 38 : 3
-Mededelingen voor het gebed
-Gebed
-Mededelingen na het gebed
-Collecte
-Lied 481
-Zegen
Collecte:
Kerk en Theologische universiteit