KERKDIENST

Datum:
18-08-2019
Tijd:
09:30:00
Predikant:
ds. P. Niemeijer
Bijzonderheden:
Liturgie:
-Votum (staande)
-Welkom en zegengroet van God (staande)
-Antwoordlied (staande): Psalm 25:2,3
-Wet van God
-Antwoordlied: Psalm 25:4,6
-Gebed met belijdenis van schuld om de verlichting door de heilige Geest
-Schriftlezing: JoŽl 3; Efeze 4:25-5:21
-Zingen: oude kerkboek Gezang 103:1,4,8 (Kom Schepper Geest, woon in uw kerk)
-Tekst: Efeze 5:18b
-Preek
-Amenlied: Psalm 119:5,14,30
-Gebed
-Dienst der offeranden
-Slotzang (staande): nieuwe kerkboek Gezang 246 (=LvK 95; Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
-Zegen (staande)
Collecte:
Kerk en Theologische universiteit