KERKDIENST

Datum:
11-08-2019
Tijd:
17:00:00
Predikant:
ds. J. B. de Rijke
Bijzonderheden:
RtvKatwijk
Liturgie:
1. votum & groet
2. zingen: gezang 174; 1, 2 en 3
3. gebed
4. lezen: Lucas 18: 1 - 8
HebreeŽn 10: 19 - 23
5. zingen: psalm 69; 1, 5 en 6
6. tekst: HC zondag 45
7. preek
8. zingen: gezang 151; 1, 2, 3 en 4
9. geloofsbelijdenis, zingen: gezang 179a
10. gebed
11. collecten
12. zingen: psalm 139; 1 en 11
13. zegen & amen
Collecte:
Orgelfonds en Kerk
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst