KERKDIENST

Datum:
11-08-2019
Tijd:
09:30:00
Predikant:
ds. F. Rinkema
Bijzonderheden:
Liturgie:
1. votum & groet
2. zingen: psalm 29: 1, 2 en 5
3. De tien woorden van het verbond
4. De zoon van God geeft leven
5. zingen: psalm 32: 1 en 2
6. gebed
7. lezen: 1 SamuŽl 7: 2 - 17
8. zingen: lied 7: 1 en 4
9. tekst: 1 SamuŽl 7: 12
10. preek
11. zingen: lied 15: 1, 2, 3 en 4
12. gebed
13. collecten
14. zingen: DNP psalm 97; 1, 2, 3 en 4
15. zegen & amen
Collecte:
Orgelfonds en Kerk