KERKDIENST

Datum:
28-07-2019
Tijd:
17:00:00
Predikant:
ds. J.J. Poutsma
Bijzonderheden:
Liturgie:
Votum en groet
Ps 139:1,2,6, 8 De Nieuwe Psalmberijming
Gebed
H.C. 44
Lied bij H.C. 44 Wegwijzer naar Christus dr H, van\'t Veld
melodie: LvdK 464
Galaten 5:13-26
GK Ps 119:21,22
Preek punt 1
GK 176a:12,13
Preek punt 2
LvdK 107
Dankgebed
Collecte
LvdK 126
Zegen
Collecte:
Diaconie en Rente & aflossing
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst