KERKDIENST

Datum:
28-07-2019
Tijd:
09:30:00
Predikant:
ds. F. Rinkema
Bijzonderheden:
Liturgie:
Votum, groet

Ps. 148: 1 en 2

Tien woorden van het Verbond Ex. 20, 1 - 17

De wet vindt zijn vervulling in de liefde Rom. 13, 8 - 10

Ps. 143: 1, 4 - 6 (DNP)

Gebed

Lezen: 1 Sam. 1 - 2, 11

Gez. 9: 1, 2, 9 en 10 (LvK)

Verkondiging: 1 Sam. 1, 11 - Een nieuw begin

Gez. 118 (GK)

Gebed

Inzameling gaven

Ps. 50: 1, 7 en 11

Zegen
Collecte:
Diaconie en Rente & aflossing
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst