KERKDIENST

Datum:
21-07-2019
Tijd:
16:30:00
Predikant:
ds. F. Rinkema
Bijzonderheden:
RtvKatwijk
Liturgie:
Votum, groet
Ps. 5: 1 - 5
Gebed
Tekst: Zondag 43 HC
Ps. 120: 1
Lezen: Kol. 3, 5 - 17
Joh. 8, 42 - 47
Ps. 12 (DNP)
Leerpreek - Christus vertegenwoordigen in alles wat je zegt en doet
Gez. 473: 1, 3 en 10 (LvK)
Gebed
Geloofsbelijdenis
Gez. 108 (GK)
Inzameling gaven
Ps. 40: 2 en 7
Zegen
Collecte:
Kerk en Vereniging emeritering
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst