KERKDIENST

Datum:
21-07-2019
Tijd:
09:30:00
Predikant:
ds. F. Rinkema
Bijzonderheden:
Liturgie:
Votum, groet
Ps. 145: 1 en 2
Tien Woorden van het Verbond Deut. 5, 6 - 21
Het dubbele liefdegebod Matt. 22, 36 - 40
Ps. 119: 23 en 24 (DNP)
Gebed
Lezen: Jesaja 42, 18 - 43, 7
Gez. 160 (GK)
Verkondiging: Jesaja 43, 3 - 4 - Jij bent waardevol!
Opwekking 461
Gebed
Inzameling gaven
Ps. 103: 3, 4 en 9
Zegen
Collecte:
Kerk en Vereniging emeritering
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst