KERKDIENST

Datum:
14-04-2019
Tijd:
17:00:00
Predikant:
ds. M. Boersema
Bijzonderheden:
Liturgie:
Votum/Groet
Zingen: GK 157: 1 en 2 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Gebed
Zingen: GK 157: 3 en 4 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Lezen: Jesaja 40: 12-31
Zingen: Psalm 8: 1-3
Lezen: Zondag 35 (HC)
Zingen: Psalm 8: 4-6
Preek
Zingen: LvK 95: 1 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
Gebed
Collecte
Apostolicum
Zingen: LvK 95: 2 en 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
Zegen
Collecte:
Kerk en Vereniging emeritering
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst