KERKDIENST

Datum:
07-04-2019
Tijd:
17:00:00
Predikant:
ds. N. Geertsema
Bijzonderheden:
RtvKatwijk
Liturgie:
-stil gebed

-Votum

-zegengroet

-Zingen: LvK. 457: 1-4 (Heilig, heilig, heilig)

-Gebed

-Lezing: Micha 1: 1-9

Micha 3

-Zingen: Ps. 53: 1-3 (De dwaas zegt bij zichzelf in overmoed)

-Tekst: Micha 3: 11 en 12

-Preek

-Amenlied: LvK 305: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)

-Zingen Gz. 179a: (Apostolische Geloofsbelijdenis )

-Dankzegging en voorbede

-Collecte

-Slotlied: Ps. 102: 10 en 13 (Ja, de HEER komt ter bevrijding)

Zegen
Collecte:
Kerk en CFA schoolgeld
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst