KERKDIENST

Datum:
07-04-2019
Tijd:
09:30:00
Predikant:
ds. J.M. de Jong
Bijzonderheden:
Liturgie:
Votum & groet
Psalm 126:1-3
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Tien geboden
Psalm 119:21, 66
Gebed voor de verlichting van de Geest
Schriftlezingen: Hooglied 2:3-7; Psalm 34
Preek
Liedboek 465:1,4,5
Voorbeden
Collecte
Psalm 34:1-3
Zegen
Collecte:
Kerk en CFA schoolgeld
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst