KERKDIENST

Datum:
31-03-2019
Tijd:
17:00:00
Predikant:
ds. J.A. Vos
Bijzonderheden:
Liturgie:
1. votum & groet
2. zingen: lied 21: 1, 4 en 7
3. gebed
4. lezen: Psalm 119: 1 - 24
5. zingen: psalm 119: 1, 5 en 6
6. tekst: HC zondag 24
7. preek
8. zingen: gezang 155: 1 en 2
9. geloofsbelijdenis, zingen: gezang 179b
10. gebed
11. collecten
12. zingen: psalm 148: 1 en 5
13. zegen & amen
Collecte:
Kerk en Theologische universiteit
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst