KERKDIENST

Datum:
31-03-2019
Tijd:
09:30:00
Predikant:
ds. F. Rinkema
Bijzonderheden:
Liturgie:
1. votum & groet
2. zingen: DNP psalm 122: 1, 2 en 3
3. de wet
4. zingen: psalm 23: 1, 2 en 3
5. gebed
6. lezen: Jesaja 60: 1 - 3
Galaten 3: 10 - 13
Marcus 14: 66 - 72
7. zingen: DNP Psalm 38: 1 en 6
8. tekst: Marcus 14: 71
9. preek
10. zingen: opwekking 595
11. gebed
12. collecten
13. zingen: psalm 40: 7
14. zegen & amen
Collecte:
Kerk en Theologische universiteit
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst