KERKDIENST

Datum:
24-03-2019
Tijd:
17:00:00
Predikant:
ds. K. van den Geest
Bijzonderheden:
Liturgie:
Moment van stilte; votum & groet
Ps. 84: 1
gebed
HC zondag 33
Bijbellezing: Ef. 4: 17-32
Liedboek 1973 Gez. 437 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”
Preek
Geref. Kerkb. 2006 Gez. 154:3 “Heer, Gij wekt een mens tot leven”
Geloofsbelijdenis
Geref. Kerkb. 2006 Gez. 155: 5 “Wil U ter eer, steeds meer en meer...”
Dankgebed
Collecte
Ps. 51: 5,7
Zegen
Collecte:
Kerk en Rente & aflossing
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst