KERKDIENST

Datum:
24-03-2019
Tijd:
09:30:00
Predikant:
ds. F. Rinkema
Bijzonderheden:
Liturgie:
Votum, groet

Ps. 25: 7 en 8

Tien woorden van het Verbond Deut. 5, 6 – 21

Het dubbele liefdegebod Matt. 22, 36 – 40

Ps. 25: 9 en 10

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Gez. 297 (LvK)

Lezen: Jes. 53, 6 – 8

1 Kor. 3, 16 – 17

Marcus 14, 50 – 65

Gez. 178 (LvK) Beurtzang 1A – oneven V – even M – 10A

Verkondiging: Marcus 14, 58 – Vals en toch waar

Opw. 276

Gebed

Inzameling gaven

Ps. 118: 6 en 7 (DNP)

Zegen
Collecte:
Kerk en Rente & aflossing
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst