KERKDIENST

Datum:
17-03-2019
Tijd:
17:00:00
Predikant:
Leesdienst
Bijzonderheden:
Liturgie:
-Votum/Zegen

-Zingen: Ps. 119 : 37,38

-Gebed

-Lezen: Micha 6: 1-8

-Zingen: Psalm 25: 2 en 6

-Lezen: Johannes 14: 21-26

-Zingen: Ps. 25 : 5,7

-Tekst: HC 32

-Preek

-Zingen: Psalm 112: 1 en 3

-Geloofsbelijdenis: Zingen: Gez. 179b

-Gebed

-Collecte

-Zingen: Psalm 148: 1, 2 en 5

-Zegen
Collecte:
Kerk en Zending
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst