KERKDIENST

Datum:
17-03-2019
Tijd:
09:30:00
Predikant:
ds. R. Heida
Bijzonderheden:
Liturgie:
- votum & groet & amen

- zingen: lvk 457,1.2.3.4 Heilig, heilig, heilig

- tien woorden: Deut 5

- zingen: ps 32,1.5

- gebed

- lezen: Johannes 17,1-26

- zingen: ps 130,1.2.3.4

- tekst: Johannes 17,17-19 De voorbede van onze hogepriester
1. op grond van zijn heiliging
2. om heiliging in deze wereld
3. tot heiliging van Gods naam

- zingen: gkb 109,1.2.3.4 Halleluja, lof zij het Lam

- gebed

- collecten

- zingen: ps 103,1.9

- zegen & amen

Collecte:
Kerk en Zending
Klik hier voor het beluisteren van deze dienst