Kennismaking

Dit is de website van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Katwijk
Onze gemeente
Onze kerk uit Katwijk is een kleine gemeente met 178 leden.

124 belijdende leden en 54 doopleden.

Onze predikant is ds. F. Rinkema. Hij heeft op 9 november 2014 zijn intrede gedaan

Adres

Het adres van het kerkgebouw ‘De Fontein’ is Willem de Zwijgerlaan 1A. Nabij het gemeentehuis en het daarbij gelegen park.

Klik hier voor een routebeschrijving.

Kerkdiensten

Kerkdiensten: als regel:
voormiddag om 9.30 uur, namiddag om 17.00 uur. Wij raden u aan om ook in het agenda te kijken voor eventuele wijzigingen.

Avondmaal

In opdracht van onze Here Jezus Christus zelf en tot versterking van ons geloof vieren wij regelmatig het heilig avondmaal om Zijn dood te gedenken. Onze verbondenheid met Jezus en met elkaar krijgt in deze maaltijd op een unieke manier gestalte: we drinken als gemeente samen wijn en eten brood als tekenen van het nieuwe verbond in Hem en richten daarmee onze gedachten op Zijn geofferde lichaam en vergoten bloed.

Data avondmaalsviering

De data waarop we deze maaltijd (in beide diensten) vieren zijn voor 2019:
3 maart
2 juni
1 september
1 december

Als u bij ons te gast bent in een dienst waarin het avondmaal wordt gevierd, dan bent u ook in onze gemeente van harte welkom aan de tafel van Jezus Christus mits u belijdend lid bent van één van onze zusterkerken. Voor de dienst dient u dan wel een door de scriba van uw eigen gemeente getekende verklaring af te geven waarin staat dat u gerechtigd bent het avondmaal met ons mee te vieren.

Beamer

De psalmen en gezangen worden in de regel gebeamd, de schrifteksten niet.

Ringleiding

Het kerkgebouw is voorzien van ringleiding.

Informatie over de diensten

Informaties over diensten: bij de kosters:

zie contactpagina

Evangelisatie:

We belijden gemeente van De Here Jezus te zijn.

Iedere Zondag wordt naar de waarheid van Gods Woord onderwezen. Omdat God niet wil dat wij verloren zouden gaan maar eeuwig zullen leven, heeft Hij Zijn Zoon als verlosser naar deze wereld gezonden. En die zegt ons “Ik ben de weg de Waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Deze grote genade willen we niet voor ons zelf reserveren maar ook anderen daarin laten delen. Daarom willen wij als gemeente deze wel zeer blijde boodschap ook aan anderen vertellen.

Christus noemt zich zelf de weg, omdat niemand de zaligheid kan beërven, dan door Zijn verdiensten en kracht; Hand. 4:21; de waarheid, omdat al de beloften Gods en de schaduwen van het Ouden Testament, die de weg tot de zaligheid afbeelden, in Hem vervuld zijn, 2 Cor. 1:20; Joh. 1:17; en het leven, omdat Hij de oorsprong en gever van het eeuwige leven is; Joh. 11:25; Hebr. 5:9.

Wilt u meer weten over onze gemeente en geloofszaken kunt u ons altijd per email hierover berichten.

Leave a Reply